ЯПОНСКАТА ГРАВЮРА УКИЙО-Е В БЪЛГАРСКИТЕ КОЛЕКЦИИ

Сподели:

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin
Share on email
Share on print

НАЦИОНАЛНАТА ГАЛЕРИЯ
и
ПОСОЛСТВОТО НА ЯПОНИЯ В БЪЛГАРИЯ
представят

ЯПОНСКАТА ГРАВЮРА УКИЙО-Е В БЪЛГАРСКИТЕ КОЛЕКЦИИ

18 октомври 2023 – 21 януари 2024
Откриване на 17 октомври (вторник), 18:00 часа
Квадрат 500, вход откъм бул. „Васил Левски“

В изложбата за първи път са представени заедно основните теми, които присъстват във всички колекции от японска гравюра в страната – тези на Националната галерия, Националния археологически институт с музей при БАН, художествените галерии в Сливен и Силистра и Градската художествена галерия в Пловдив. Темите обхващат както красивите жени и актьори, изображенията на птици и цветя, така и популярните композиции, посветени на известни места и маршрути.

Японските гравюри укийо-е запечатват градската култура от периода Едо (1603–1868), документират отварянето на Япония към света по време на периода Мейджи (1868–1912) и проправят пътя си до европейските пазари. Оказват влияние върху развитието на изкуството и културата в Европа, особено върху импресионистите и постимпресионистите. Тези гравюри  пораждат интерес и в  България, където в няколко музейни колекции, които започват да се формират около средата на XX век, са представени с едни от най-популярните теми. Укийо-е представляват традиционно японско изкуство. В буквален превод –  „картини от плаващия (преходен/земен) свят“, в тях се влага нов смисъл, отнасящ се за отдаденото на удоволствия общество и могат да се разглеждат като изображения, илюстриращи всекидневието.

Мостът Рьогоку,
от серията: „Известни места в Източната столица през нощта“, 1853
ГХГ Пловдив
Ryogoku Bridge,
from the series, ‘Famous Place in the Eastern Capital at Night‘, 1853
Plovdiv City Art Gallery
Inv. No 500

Към изложбата, включена в програмата на 34-тите дни на японската култура през 2023, са предвидени лекции, специализирани турове и уъркшопи, насочени основно към детската и младежка аудитория. От 22 ноември до 17 декември 2023 гравюри от колекцията на Националната галерия ще гостуват в ХГ „Борис Денев“ – Велико Търново.

С финансовата подкрепа на Министерството на културата и със съдействието на  Националния археологически институт с музей при Българската академия на науките (НАИМ-БАН) и галериите в Пловдив, Силистра и Сливен.

Куратор: Златка Димитрова, асистент-куратор: Мария Маринова, консултанти: проф. Джуничи Окубо от Националния музей за история на Япония и гл.ас. д-р Стела Живкова от СУ „Св. Климент Охридски“.

За допълнителна информация:

Златка Димитрова, куратор

0885 306 119

УТАГАВА (АНДО) Хирошиге (1797 – 1858)
Клематис и птица, 1840-те
ГХГ Пловдив
UTAGAWA (ANDO) Hiroshige (1797–1858)
Clematis and Bird, 1840’s
Plovdiv City Art Gallery
Inv. No 510

УТАГАВА Кунисада (Тойокуни III) (1786 – 1865)
Актьорът Катаока Низаемон VIII в ролята на Сеймон‘я Кейджуро,
От серията: „Портрет на актьор – отражение в огледало“, 1860
ХГ Силистра
UTAGAWA Kunisada (Toyokuni III) (1786–1865)
Actor Kataoka Nizaemon VIII as Seimon’ya Keijūrō,
from the series, ‘Mirrors for Collage Pictures
in the Modern Style’, 1860
Silistra Art Gallery
Inv. No 255

УТАГАВА Кунисада (Тойокуни III) (1786 – 1865)
Бамбук: Актьорите Катаока Низаемон VIII в ролята на Юме но Ичиробей (дясна част на триптих),
от серията: „Модерен Суйкоден“, 1859
ХГ Силистра
UTAGAWA Kunisada (Toyokuni III) (1786–1865)
Bamboo: Actors Kataoka Nizaemon VIII as Yume no Ichirobei (right panel of triptych),
from the series, ‘Modern Suikoden’, 1859
Silistra Art Gallery
Inv. No 266

УТАГАВА Йошитора (акт. ок.1850 – 1880)
Глициния,
от серията: Модерна колекция цветя, 1843 – 1846
ХГ „Димитър Добрович“ – Сливен
UTAGAWA Yoshitora (act. ca. 1850–1880)
Wisteria,
from the series, ‘Trendy flower assortment’ 1843–46
Dimitar Dobrovich Art Gallery – Sliven
Inv. No 1636

УТАГАВА (АНДО) Хирошиге (1797 – 1858)
Стръмнината Сува, Ниппори,
от серията: “Сто известни гледки от Едо”, 1856
ХГ „Димитър Добрович“ – Сливен
UTAGAWA (ANDO) Hiroshige (1797–1858)
Suwa Bluff, Nippori,
from the series, ‘One Hundred Famous Views of Edo’, 1856
Dimitar Dobrovich Art Gallery – Sliven
Inv. No 1625

ЯПОНСКАТА ГРАВЮРА УКИЙО-Е В БЪЛГАРСКИТЕ КОЛЕКЦИИ

Close Menu