20 години Асоциация на реставраторите в България

Сподели:

Share on facebook
Share on twitter
Share on pinterest
Share on linkedin
Share on email
Share on print

Националната галерия

И

Асоциацията на реставраторите в България

представят

20 години Асоциация на реставраторите в България

18 юли – 27 август 2023

Откриване на 18 юли, вторник, 18.00 часа

Двореца, пл. „Княз Александър I“ №1

Защитата на културното наследство, а често и спасяването му,  е основната задача на реставраторите. Работата им – консервация и реставрация на отделни произведения и цели комплекси – е резултат на проучвания, анализи, широки познания в областта на химията, физиката, историята на изкуството, богословието, общата история и много други сфери. Професионалното образование за реставратори у нас отбелязва петдесет години, а през 2003 се създава Асоциацията на реставраторите в България (АРБ) – професионално сдружение на дипломирани реставратори – учени и специалисти с опит и принос за опазване на културното наследство.  Днес в сдружението членуват едни от най-добрите  реставратори на картини и икони, на стенописи, мозайки и декоративни стенни повърхности, на произведения от хартия, книги и фотографии, на културни ценности от дърво, керамика, камък, метал, текстил.

Изложбата в Националната галерия запознава с подробности и представя фотографски детайли от работата на членовете на АРБ по обекти като скалния релеф Мадарски конник, фасадните стенописи на Хрельовата кула в Рилския манастир, фреските в Боянската църква, мозайките от Епископската базилика на Филипопол, икони от църквата „Св. Стефан“ в Несебър, ръкописи от сбирката на Центъра за славяно-византийски проучвания „Проф. Иван Дуйчев“, картини от фонда на Националната галерия, фотографии от колекцията на Националния исторически музей, знамето на Старозагорското въстание от 1875 г. и много други.

Формата, който запознава с дейността на членовете на АРБ, са документални табла, с които се участва във Форум “Реставрация”. Той еедно от важните ежегодни събития в живота на българските реставратори, на който се  споделят опитът, плановете и проектите. Освен таблата, във форумите  се участва и с доклади. Те се провеждат не само в София, а и в партньорство с градските художествени галерии и регионалните исторически музеи в Плевен, Благоевград, Самоков, Кюстендил и Пловдив.  В настоящата изложба са включени презентации от различни издания на Форума.

Асоциацията на реставраторите в България си поставя за цел постоянното повишаване на нивото на консервацията и реставрацията в съответствие с общоприетите европейски стандарти, бори се за утвърждаване и признаване на правния статут на реставратора, както, разбира се, се стреми да  популяризира  тази професия. За постигане на тези цели през 2009 АРБ става пълноправен член на Европейската конфедерация на организациите на реставратори (Е.С.С.О.).

Архивните материали в изложбата са свидетелство за 20-годишната история на АРБ, водена от разбирането, че културното наследство е обществен ресурс с важна роля за националната ни идентичност и опазването му е неразривно свързано с прилагането на съвременни професионални принципи и стандарти.

Почистване на позлатена декоративна рамка
Cleaning of a gilded frame
Полагане на китове
Gesso filling
Паспартиране на индийска миниатюра върху хартия
Mounting of an Indian miniature on paper
Почистване на плъстен копривщенски килим
Cleaning of a felted carpet from Koprivshtitsa
Микроскопско проучване на състоянието на икона
Observation under microscope
Реставрация на кавалетна живопис
Conservation of an easel painting
Почистване на подова мозайка
Cleaning of floor mosaic
Ретуш на монументална живопис – стенопис
Retouching of wall paintings

20 години Асоциация на реставраторите в България

Close Menu