Ромео Попилиев е професор, доктор на изкуствознанието, театровед към Института за изследване на изкуствата, БАН, преподавател по история на театъра. …
Close Menu