През последните два месеца в ситуацията на пандемия, когато посещението в театралните зали и провеждането на театралните фестивали бе отложено за неопределено време, театърът …
Close Menu