Вече Министерският съвет прие проектобюджета на Републиката, определяйки го дори като бюджет на растежа. В онази му част, която ме касае като учен от …
Close Menu