„Изложбата „Майка“ е посветена на моята 55-годишнина и най-вече на връзката ми със семейството, ролята ми като майка и баба, с настъпващите трансформации в …
Close Menu