Полина Антонова
гл. ас. д-р
Сектор: Музика
Изследователска група: Музикална култура и информация
 

Музикознание, история на българската музика (композиторско творчество и изпълнителско изкуство), музикална историография.

Последни публикации

Close Menu