Миглена Ценова-Нушева

Сектор: Музика
Изследователска група: Музикален театър
доцент, доктор - Музикознание и музикално изкуство

Български музикален театър (опера, мюзикъл), Пекинска опера (京剧), Виетнамска традиционна опера, музикални и символни аспекти в японския традиционен театър Кабуки, музиката в китайското кино, алтернативни подходи в обучението по музика (работа с деца и младежи с КИС) и др. Координатор/ръководител на проекта "Платформа за изкуства" на Института за изследване на изкуствата - БАН.
На 16 октомври 2016 г. в Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей (ИЕФЕМ) при Българската академия на науките (БАН) се проведе открита …
Close Menu