Eva-Maria Ivanova

Изобразителни изкуства
докторант

Ева-Мария Иванова е докторант първа година в Институт за изследване на изкуствата, Българска академия на науките, сектор „Изобразителни изкуства“, изследователска група „Ново българско изкуство“ с научен ръководител проф. д-р Ирина Генова.
Close Menu