Камелия Николова

Сектор: Театър
доктор на изкуствознанието, професор

Театровед, театрален изследовател, историк, преподавател и театрален критик. Основни области на научните изследвания и интереси: история на европейския и българския театър, теория на представлението, режисура, съвременни сценични практики, нова европейска драма, сравнителни културологични изследвания. Автор на девет книги и много студии и статии, публикувани на повече от десет езика. Член на редколегиите на редица издания за театър, изкуство и култура, между които сп. “Papers of BAS”, сп. „Хомо луденс”, водещ на рубрика „Сцена” в „Литературен вестник”, главен редактор на Годишник на НАТФИЗ и заместник главен редактор на сп. „Проблеми на изкуството”.
Томас Остермайер (р. 1968) е един от най-ангажираните европейски режисьори от своето поколение: „ангажиран” в традиционния смисъл на думата, което ще рече, че в …
Close Menu