По повод „Проект за национална стратегия за развитието на научните изследвания 2016–2025“ учени от Института за изследване на изкуствата при БАН споделиха някои коментари. …
Close Menu