Художникът Мильо Балтов е една от интересните фигури от сферата на академичното църковно изкуство в началото на ХХ в. и е непознат за публиката. …
Close Menu