Сред акцентите на изключително богатата и разнообразна програма на 54-тото издание на Международния фестивал „Софийски музикални седмици“, преминало под мотото „Единство в многообразието“, беше …
Close Menu