Емилия Жунич

Сектор: Музика
Изследователска група: Музикален театър
главен асистент д-р

Опера: сценографски и режисьорски решения, история, реализации, постижения, солисти. Музикално-сценични изкуства.
Фестивалът на оперното и балетното изкуство (ФОБИ) е уникален за България. Скоро след утвърждаването си се превръща в притегателен център и огледало на случващото …
Close Menu