Иванка Гергова

Сектор: Изобразителни изкуства
Изследователска група: Средновековно и възрожденско изкуство
чл. кор. на БАН, проф.

Православно изкуство-живопис, дърворезба, графика, архитектура; култове на български светци; чудотворни икони; художествени връзки и взаимодействия
Close Menu