Полина Антонова

Сектор: Музика
Изследователска група: Музикална култура и информация
гл. ас. д-р

Музикознание, история на българската музика (композиторско творчество и изпълнителско изкуство), музикална историография.

www.pantonova.com
Close Menu