Росен Спасов

Сектор: Екранни изкуства
Редовен докторант

Специализирани печатни издания за кино. Уебсайтове за кино. Медии. История на киното. История на киното в България. Българско кино след 1989.
Обикновено по време на дискусии и кръгли маси за българското кино винаги се засяга и темата за международните копродукции с българско участие. Но също …
Close Menu