Зорница Каменова

Сектор: Театър
магистър театровед и докторант

История, теория, естетика и критика на кукления театър за възрастни и деца. Съвременен куклен театър.
Close Menu