Една приказка за Хитър Петър разказва, че той написал писмо до Бог и го оставил при олтара на църквата. Молел за обикновени неща …
Close Menu