Тереза Бачева

редактор, ръководител на
Информационно-издателския
център на ИИИзк – БАН

Тереза Бачева е редактор на научни издания, публикувани от Института за изследване на изкуствата – БАН. Част е от екипа на проекта „Българските художници за децата”. Преводач е на „Camera lucida. Записка за фотографията” на Ролан Барт, „Цивилизацията на средновековния Запад” на Жак льо Гоф, статии от френски език за списание „Homo ludens”.
Често с наивност, с претенция понякога, изследователят си мисли, че е в състояние да обхване проблем, поставяйки специфични въпроси, доволен да поднесе някой и …
Close Menu