Конгресите по тракология започват през 1972 г. в София, което съвпада с основаването на Института по тракология към БАН, който днес е в рамките …
Close Menu