Стела Ташева

Сектор: Архитектура
д-р арх., доцент

теория и история на архитектурата, архитектурна графика, CAD и BIM, дизайн и проектиране, българска архитектура, съвременна архитектура, визуална семиотика, теория на композицията, визуална и графична комуникация.
Обществото за интелектуална история (International Society for Intellectual History – ISIH) е създадено през 1994 г. Традиционно, под понятието „интелектуална история“ се разбира разпознаването …
През юли 2016 в Солун се проведе Шестата международна конференция за типография и визуална комуникация (ICTVC) с тема „Обсъждане на приоритетите|Разработване на поле“ с …
На изложбата “Der Wanderer” (Скитникът) в Букурещ попаднах по-скоро случайно. Събирах данни за социалистическото архитектурно наследство на румънската столица и легендарния Дворец на парламента, …
Close Menu