„Танго“ на Софийска опера е балет, който, убедена съм, ще се играе дълго и ще има пълни салони, защото е направен със страст, въздейства …
Close Menu