Красимир Терзиев е визуален артист, теоретик и куратор, спечелил признание на локалната и международната арт сцена (https://www.terziev.info/bg/). Владее и ползва широк регистър от нови …
Close Menu