Българската публика не за първи път се среща с работата на Ян Фабр, един от емблематичните автори от следвоенния европейски авангард. Фабр е артист, …
Close Menu