Това е част от по-дълъг разговор по проект на Ирина Генова за Института за изследване на изкуствата, посветен на влиянието на интернет върху знанията …
Close Menu