Учител: Професия, упражнявана от хора, които преподават теоретични знания и практически умения на ученици. Те работят в сферата на обучението. …
Close Menu