Art Platform

Националната изложба „Карикатура” е ежегодно и обичано от публиката събитие – преглед на постиженията на съвременните български художници, работещи в областта на различните жанрове …
Тридесет години след смъртта на големия изкуствовед Кирил Кръстев (1904–1991) излиза замисленото от него цялостно изследване на българското изобразително изкуство от периода от Средновековието …
Впечатляваща сбирка от 140 акварела, рисунки и живописни платна на Константин Гърнев ще позволи на всеки изкушен от изобразителното изкуство да преосмисли българската живопис …
Изложбата дава възможност да се проследи как функционира изкуството в условията на регламентиран и институционализиран художествен живот в България, както и механизмите на неговото …
Close Menu