Малвина Русева

Сектор: Архитектура
Изследователска група: Античност
професор, д-р по Теория и история на архитектурата, архитект

Траки; теория и история на архитектурата; култова архитектура; архитектура, религия и култура на Средиземноморието през Античността; опазване на културното наследство; архитектура – политика – общество; културен туризъм
През 1911 г. Шарл Едуард Жанре, който все още търси своя професионален път, решава заедно с приятеля си Огюст Клипщайн да предприеме пътуване от …
Close Menu