Мария Давчева

Сектор: Архитектура
доцент, доктор, архитект

Мария Давчева е изследовател в областта на съвременната архитектура, алтернативни модели, устойчиво развитие. Магистър архитект (1997), доктор (2003), доцент (2014), ръководител на сектор „Архитектура” към ИИИзк – БАН (2015), главен редактор на сп. „Архитектура” (2013). Публикации и изяви: монографиите „Съвременните търговски сгради в България. 1990–2010”(2013) и „Алтернативни решения на съвременните търговски центрове” (2015), 44 статии в архитектурни списания, 21 доклада от национални и международни  конференции, 9 публични лекции на тема съвременна архитектура.
Преди повече от година организаторът ЕДНО обяви темата, куратора и основните дейности, които ще идентифицират ежегодния международен фестивал за архитектура ONE ARCHITECTURE WEEK’2015. …
Close Menu