Да се „затворят“ 60 години от един човешки живот в рамките на страница и половина е невъзможно, а и несправедливо. …
Close Menu