Александър Куюмджиев

Сектор: Изобразителни изкуства
Изследователска група: Старо и възрожденско изкуство
доц. д-р

Средновековна и възрожденска стенопис и иконопис. Иконография, декоративна програма на стенописите. История и култура на Българското възраждане. Щампи и литографии
Close Menu