„Ами онова там, нали, да санираме сградите и да не изсичаме дърветата?” е отговорът на не един випуск студенти на въпроса „Що е градска …
Close Menu