Веселина Пеневска

сектор Архитектура
доц. д-р арх.

социология в архитектурата и градоустройството, приложни изследвания в архитектурата и градоустройството, креативност
Close Menu