Защитата на културното наследство, а често и спасяването му, е основната задача на реставраторите. Работата им – консервация и реставрация на отделни произведения …
Close Menu