16 мар 2020

Годишната международна научна конференция „Изкуствоведски четения“ се отменя

Art Reading 2020

Във връзка с решението на Българското правителство от 13 март 2020 г. за наложителните мерки, свързани с разпространението на корона-вируса и препоръката на Министерство на здравеопазването на България, годишната международна конференция „Изкуствоведски четения“, чието провеждане беше планирано от 3 до 8 април 2020, се отменя.

 

Art Readings ‘2020 Annual International Conference cancelled
 
 Complying with the extreme measures taken by the Bulgarian government and the recommendations of the Ministry of Healthcare as of 13 March 2020 to address the coronavirus pandemic, Art Readings ‘2020 Annual International Conference scheduled for 3-8 April 2020, is cancelled.