Настоящи

10 мар 2023

Топоси на паметта. Изкуствата в България през ХХ век и Българско културно наследство, представено във виртуални дигитални пространства, от различни епохи

Работен пакет 3.1. от Национална научна програма за развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина (ННП Българистика) със задачите: Топоси на паметта. Изкуствата в България...
Виж още
22 яну 2023

Актьорът в българския театър на границата между 40-те и 50-те години: идеологически и педагогически проекции

Автор гл. ас. д-р Петър Денчев от сектор Театър Към проблемнотематичен модул Изкуството през периода на социализма Бъдещото изследване на това на пръв поглед оформено изследователско...
Виж още
22 яну 2023

Еволюция и революция. Състояние на приложните изкуства в България през 1940-те и 1950-те години (законодателна рамка, институционални структури, модели между традиции и външни влияния, видов и жанров обхват, представители)

Автор гл. ас. д-р Мария Митева от сектор Изобразителни изкуства Към проблемнотематичен модул Изкуството през периода на социализма .В обсега на изобразителните изкуства периодът на НРБ...
Виж още
20 дек 2022

Опит за класификация на орнаментите в българската традиционна песен. Концептите „зона на третиране“ и „ладово пространство“ като основа за класификационни критериина „лад в лада“ в микросредата на орнаменталния модел

Автор гл. ас. д-р Петър Керкелов от сектор Музика Към проблемнотематичен модул Българското културно наследство в европейски и световен контекст Проблемът за класифицирането на орнаментите в народните...
Виж още
28 ное 2022

Нова музика и идеология в българското музикално творчество през 70-те и началото на 80-те години

Автор проф. д-р Ангелина Петрова от сещгоп Музика Към проблемнотематичен модул Глобализа;ия, изкусто, идентичност Срок 30.10.2023 г. Ситуацията през 70-те е свързана с т.нар. „Период...
Виж още
12 ное 2022

Йоанис Константину – превод, коментар, паралели и източници

Автор проф. д. н. Емануел Мутафов от сектор Изобразителни изкуства Срок 9 ноември 2023 г. Към ПРБЛЕМНОТЕМАТИЧЕН МОДУЛ БЪЛГАРСКОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВЕН КОНТЕКСТ...
Виж още
1 ное 2022

Първите речници за музика, издадени в България до 30-те години на XX век: специфика, образователен контекст, влияния

Октомври, 2022 – Октомври, 2025 Автор проф. д-р Росица Драганова от сектор Музика Към ПРОБЛЕМНО-ТЕМАТИЧЕН МОДУЛ БЪЛГАРСКОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВЕН КОНТЕКСТ Предложеният индивидуален...
Виж още
3 окт 2022

Видовете музикални стилове в концепцията на Гвидо Адлер (превод и коментар на Том II от „Der Stil in der Musik“)

Автор гл. ас. д-р Зорница Димитрова от сектор Музика Към проблемнотематичен модул Версии на модерността Предложната тема представлява продължение на предходния проект, посветен на принципите на...
Виж още
12 юли 2022

Принципи на съвременната телевизионна адаптация

Автор гл. ас. д-р Елица Гоцева-Барекова от сектор Екранни изкуства Към проблемнотематичен модул  ГЛОБАЛИЗАЦИЯ, ИЗКУСТВО, ИДЕНТИЧНОСТ   Тема на изследването   Предложената тема е естествено продължение...
Виж още
12 юли 2022

Томас Морли – A Plaine and Easie Introdvction to Practical! Mvsicke (Ясно и леко въведение в практическата музика). Превод, коментар, паралели

Автор доц. д-р Явор Генов от сектор Музика Към проблемнотематичен модул БЪЛГАРСКОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВЕН КОНТЕКСТ   Търсенето на „историческата правда“ за един...
Виж още
12 юли 2022

Религиозните песни в българската православна музика: влияния, специфика, аналози

Автор доц. д-р Стефка Венкова-Мошева от сектор Музика Към ПРОБЛЕМНОТЕМАТИЧЕН МОДУЛ БЪЛГАРСКОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВЕН КОНТЕКСТ Темата за религиозните песни, известни още...
Виж още
30 апр 2022

Месемврийските църкви в проучванията на архитект Пëтр П. Покрышкин (по материали от архивни и музейни фондове в Санкт Петербург)

Автор гл. ас. д-р Станислав Станев от сектор Изобразителни изкуства Към проблемнотематичен модул Българското културно наследство в европейски и световен контекс През юни 2016 година успях да...
Виж още
8 мар 2022

Начало на българската професионална пианистична школа до 20-те години на XX в.

Автор гл. ас. д-р Полина Антонова от сектор Музика Към проблемногематичен модул Дигитализиране и архивиране на културното наследство 1.Кратък анализ на степента на проучване на изследвания...
Виж още
8 мар 2022

Български звуци от спиралата на черните дискове (представяне на народна музика от България в комерсиални грамофонни плочи от 30-те и 40-те години на ХХ век, съхранявани в Музикално-фолклорния архив на Института за изследване на изкуствата)

Автор проф. д. н. Венцислав Димов от сектор Музика Към ПРОБЛЕМНОТЕМАТИЧЕН МОДУЛ Българското културно наследство в европейски и световен контекст Степен на проученост на изследвания обект...
Виж още
28 фев 2022

Кинокултура, изкуства и национални образи в България (КИНО.БГ). Формиране на обществената значимост на филмовата култура в периода между двете световни войни

Колективен проект, финансиран от Фонд Научни изследвания Ръководител доц. д-р Александър Донев Към проблемнотематичен модул Българското културно наследство в европейски и световен контекст Публикационната програма...
Виж още
1 2 3