Настоящи

28 ное 2023

Кореспонденцията на Несебърската митрополия в Месемврийската кондика – прочит, интерпретация и реалии

Автор проф. д. н. Емануел Мутафов от сектор Изобразителни изкуства Към ПРБЛЕМНОТЕМАТИЧЕН МОДУЛ БЪЛГАРСКОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВЕН КОНТЕКСТ През 1905 г. Йордан п....
Виж още
7 ное 2023

КРАТКА ИСТОРИЯ НА БЪЛГАРСКИЯ ТЕАТЪР. II ЧАСТ. БЪЛГАРСКАТА ДРАМАТУРГИЯ – ПЕРИОДИ, АВТОРИ, ПРОИЗВЕДЕНИЯ

Автор проф. д. н. Николай Йорданов от сектор Театър Към проблемнотематичен модул Българското културно наследство в европейски и световен контекст   След завършването на два...
Виж още
7 ное 2023

ФИЛМОГРАФИЯ НА БЪЛГАРСКОТО АНИМАЦИОННО КИНО 1989-2023

Автор проф. д-р Надежда Михайлова от сектор Екранни изкуства Към проблемнотематичен модул Дигитализиране и архивиране и на културното наследство Предложението „Филмография на българското анимационно кино...
Виж още
7 ное 2023

Самотният зрител на дигиталния екран – виртуалната среща на разделените индивиди

Автор гл. ас. д-р Йосиф Аструков от сектор Екранни изкуства Към проблемнотематичен модул Глобализация, изкуство, идентичност Киното е родено като социално изкуство. Парадоксално, днес то...
Виж още
6 ное 2023

Румънска нова вълна и ново българско кино – културни взаимодействия в посттоталитарен контекст

Автор проф. д-р Ингеборг Братоева-Даракчиева от сектор Екранни изкуства   Към проблемнотематичен модул Глобализация, изкуство, идентичност 1. Състояние на проучванията на изследвания обект Проблемът за...
Виж още
1 окт 2023

Субектът на науката за музиката във византийската музикална традиция от ХІV до ХVІІІ векг

Автор проф. д. н. Кристина Япова от сектор Музика Към проблемнотематичен модул Версии на модерността Най-напред е необходимо да направя едно уточнение. Тъй като понастоящем...
Виж още
1 окт 2023

Социокултурна легитимация на българската музикантска диаспора: творчеството на Андре Букурещлиев и Борис Кременлиев по архивни материали

Автор проф. д. н. Милена Божикова от сектор Музика Към проблемнотематичен модул Версии на модерността Андре Букурещлиев е композитор с българско образование, емигрирал във Франция...
Виж още
5 юли 2023

Химнотворческата традиция в Българската Божия църква (30-те – 90-те години на XX в.)

Автор доц. д-р Михаил Луканов от сектор Музика Към ПРОБЛЕМНОТЕМАТИЧЕН МОДУЛ ГЛОБАЛИЗАЦИЯ, ИЗКУСТВО, ИДЕНТИЧНОСТ Срок 30.06.2026 г. Българската Божия църква е особено самобитно явление в...
Виж още
5 юли 2023

Погледът от България към Латинска Америка. Ангажирано и/или автономно изкуство в графични образи и практики през 1960-те и началото на 1970-те години

Автор проф. д-р Ирина Генова от сектор Изобразителни изкуства Към ПРОБЛЕМНОТЕМАТИЧЕН МОДУЛ ВЕРСИИ НА МОДЕРНОСТТА Срок 30.06.2026 г. 1.    Тема на изследването През 60-те и началото на...
Виж още
5 юли 2023

Златарските еснафи в Карлово, Панагюрище и Пазарджик и тяхната продукция за църквата (XVIII–XIX век)

Автор гл. ас. д-р Дарина Бойкина от сектор Изобразителни изкуства Към проблемнотематичен модул Българско културно наследство в европейски и световен контекст Срок 30.06.2025 г. Обект на изследване. Изследването...
Виж още
21 май 2023

Модели на хореографска режисура в балетното изкуство в България (XX – XXI век)

Автор проф. д. н. Анелия Янева от сектор Музика Към проблемнотематичен модул Изкуството през периода на социализма Актуалност на проекта Предлаганият индивидуален планов проект е продължение...
Виж още
2 апр 2023

Музикална изява и културна идентичност на турските общности в социалистическа България

Автор гл. ас. д-р Румяна Маргаритова от сектор Музика Към проблемнотематичен модул Изкуството през периода на социализма Описание: Концепцията за съотносимост между музика и идентичност...
Виж още
10 мар 2023

Топоси на паметта. Изкуствата в България през ХХ век и Българско културно наследство, представено във виртуални дигитални пространства, от различни епохи

Работен пакет 3.1. от Национална научна програма за развитие и утвърждаване на българистиката в чужбина (ННП Българистика) със задачите: Топоси на паметта. Изкуствата в България...
Виж още
1 2 3