Индивидуални проекти

23 юни 2024

Документирането като практика и теория в българската музикална фолклористика през 50-те – 70-те години на ХХ век

Автор проф. д-р Горица Найденова от сектор Музика Към проблемнотематичен модул Изкуството през периода на социализма Предложената тема предполага надграждане на предходния планов проект, опирайки се...
Виж още
23 юни 2024

Репертоарни стратегии в развитието на Старозагорската опера (1925-2025). Процеси на промяна, адаптация и преоткриване

Автор гл. ас. д-р Емилия Жунич от сектор Музика Към проблемнотематичен модул Българското културно наследство в европейски и световен контекст Актуалност на проекта Актуалността на проекта...
Виж още
27 апр 2024

ЗОГРАФИТЕ ЙОАН ПОП РАЙКОВ ОТ ГР. ЕЛЕНА И ЙОАН ПОП НИКОЛОВ ОТ ГАБРОВО

Автор доц. д. н. Александър Куюмджиев от сектор Изобразителни изкуства Къмпроблемнотематичен модул Българското художествено наследство в европейски и световен контекст   Обект на изследване е творчеството...
Виж още
1 апр 2024

Фоторепортажът – история, факти, интерпретации

Автор доц. д-р Катерина Гаджева от сектор Изобразителни изкуства Към проблемнотематичен модул БЪЛГАРСКОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВЕН КОНТЕКСТ   През 2002 година, в една...
Виж още
1 апр 2024

Влияния от китайски и японски разбирания за свързаността между музиката и природата в произведения от композитора Асен Аврамов

Автор доц. д-р Миглена Ценова от сектор Музика Към ПРОБЛЕМНОТЕМАТИЧЕН МОДУЛ БЪЛГАРСКОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВЕН КОНТЕКСТ  Изконна е корелацията музика – природа за...
Виж още
26 фев 2024

Музикалнофолклорното в опита на трима съвременни български композитори (Петър Керкелов, Петър Дундаков и Димитър Бодуров)

Автор гл. ас. д-р Станимира Уидърз от сектор Музика Първи планов проект кйм проблемнотематичен модул Глобализация, изкуство, идентичност Предложеният проект се влива в потока усилия...
Виж още
26 фев 2024

Галерийното дело в България през 1950-те години – трансформация на модела

Автор гл. ас. д-р Наташа Ноева от сектор Изобразителни изкуства  Първи планов проект към проблемнотематичен модул  Изкуството през време на социализма Обект на изследване. Политическите...
Виж още
26 фев 2024

Актьорски подходи в Народния театър през 70-те години на ХХ век

Автор гл. ас. д-р Анна Шойлева-Чомакова от сектор Театър Първи планов проект къв проблемнотематичен мозул Изкуството през периода на социализма Вниманието на предстоящия планов проект...
Виж още
26 фев 2024

Визуално-артистични практики и възприятие в киното. Историческо развитие на кинематографичните техники и тяхното контекстуално приложение

Автор гл. ас. д-р Анджела Гоцис от сектор Екранни изкуства Първи планов проект, към проблемнотематичен модул Българското културно наследство в европейски и световен контекст Степен...
Виж още
26 фев 2024

Късноантично и ранновизантийско изкуство: varietas

Автор доц. д-р Ива Досева от сектор Изобразителни изкуства Към проблемнотематичен модул Българското културно наследство в европейски и световен контекст Обект на изследване: Целта на...
Виж още
26 яну 2024

Св. Себастиан в поствизантийското изкуство (XV–XVIII в.)

Автор гл. ас. д-р Тереза Бачева от сектор Изобразителни изкуства Към проблемнотематичен модул Българското културно наследство в европейски и световен контекст Обект на изследване. Св....
Виж още
26 яну 2024

Софийски катедрален храм „Св. Неделя“ (1925–1973)

Автор гл. ас. д-р Веселина Йончева от сектор Изобразителни изкуства„ Към проблемнотематичен модул Българското културно наследство в европейски и световен контекст           Обект на изследване в...
Виж още
3 яну 2024

Стенописите в църквите в Добърско и в Сеславския манастир в контекста на съвременната им живопис на Балканите

Автор гл. ас. д-р Мария Колушева от сектор Изобразителни изкуства   Към проблемнотематичен модул Българското културно наследство в европейски и световен контекст 1. Кратък анализ...
Виж още
3 яну 2024

Сътворението на света и историята на Адам и Ева в късносредновековното изкуство на територията на България

Автор доц. д-р Маргарита Куюмджиева от сектор Изобразителни изкуства   Към ПРОБЛЕМНОТЕМАТИЧЕН МОДУЛ БЪЛГАРСКОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВЕН КОНТЕКСТ Обект на изследване: Обект...
Виж още
3 яну 2024

Опазване на културното наследство на Несебър през втората половина на ХХ век

Автор доц. д-р Иван Ванев от сектор Изобразителни изкуства   Към ПРОБЛЕМНОТЕМАТИЧЕН МОДУЛ БЪЛГАРСКОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВЕН КОНТЕКСТ Темата е продължение на...
Виж още
1 2 3