Настоящи

22 май 2021

Между сакралното и популярното: музиката в протестантските църкви в България

21 Май, 2021 – 21 Май, 2023 Автор гл. ас. д-р Михаил Луканов от сектор Музика Към ПРОБЛЕМНОТЕМАТИЧЕН МОДУЛ ГЛОБАЛИЗАЦИЯ, ИЗКУСТВО, ИДЕНТИЧНОСТ Началото на протестантското (наричано...
Виж още
28 яну 2021

Архитектурната скулптура в епископската базилика във Филипопол. Част II

Автор доц. д-р Ива Досева от сектор Изобразителни изкуства Към проблемнотематичен модул Българското културно наследство в европейски и световен контекст 1. Информация за степента на...
Виж още
21 дек 2020

Ранни конници. Зооморфни и растителни мотиви в апликациите за конска сбруя от V в. пр. Хр.

Автор гл. ас. д-р Руслан Стойчев от сектор Изобразителни изкуства Към проблемнотематичен модул Българското културно наследство в европейски и световен контекст Металните украшения към амуницията на коня...
Виж още
1 дек 2020

„Опусът“ на Андре Букурещлиев в контекста на Втория авангард

Автор проф. д. изк. Милена Божикова от сектор Музика Към проблемнотематичен модул Версии на модерността Продължавам работата си в посоката на съвременното музикално мислене, което...
Виж още
1 дек 2020

Двустранните литийни икони в българските колекции (ХІІІ в. – ХV в.). Типология, иконография и и стилови характеристики

Автор доц. д-р Ралица Русева от сектор Изобразителни изкуства Към проблемнотематичен модул Българското културно наследство в европейски  и световен контекст Информация на степента на проученост...
Виж още
1 дек 2020

Рецепция на представленията на китайска традиционна опера в България

Автор доц. д-р Миглена Ценова от сектор Музика Към ПРОБЛЕМНОТЕМАТИЧЕН МОДУЛ БЪЛГАРСКОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВЕН КОНТЕКСТ    Предлаганият проект се съсредоточава върху представленията...
Виж още
7 ное 2020

Теорията на Гвидо Адлер за музикалния стил. Теоретични студии върху музикалния стил и неговите принципи

Автор гл. ас. д-р Зорница Димитрова от сектор Музика Към проблемнотематичен модул Версии на модерността Теорията на водещия австрийски изследовател Гвидо Адлер, изложена в труда му...
Виж още
7 ное 2020

Вътрешноладови взаимоотношения при фолклорно-песенната орнаментика. Подстъп към въпроса за формиране на „лад в лада“ в микросредата на орнаменталния модел

Автор гл. ас. д-р Петър Керкелов от сектор Музика Към проблемнотематичен модул Българското културно наследство в европейски и световен контекст В процеса на работата по дисертационния си...
Виж още
7 ное 2020

Църковната утвар от Регионалния етнографски музей в Пловдив в контекста на развитието на златарството в Пловдив и Централна Южна България през XVIII-XIX в.

Автор гл. ас. д-р Дарина Бойкина от сектор Изобразителни изкуства Към проблемнотематичен модул Българско културно наследство в европейски и световен контекст Обект на изследване в предлагания...
Виж още
7 ное 2020

Независимо, аматьорско и алтернативно кино в България след 1989 година

Автор доц. д-р Александър Донев от сектор Екранни изкуства (част от научноизследователски проект „ПОСТТОТАЛИТАРНОТО БЪЛГАРСКО КИНО – МОДЕЛИ И ИДЕНТИЧНОСТИ“  с ръководител проф. д-р Надежда...
Виж още
7 ное 2020

Отношението декоративно-приложно в периода между двете „първи” изложби на приложно изкуство в България (1931/1932 г. – 1961 г.)

Автор гл. ас. д-р Мария Митева от сектор Изобразителни изкуства Към проблемнотематичен модул Версии на модерността .Отношението между декоративното и приложното съпътстват развитието на т.нар приложни...
Виж още
7 ное 2020

Личният архив на Панка Пелишек: структура и характеристики

Автор гл. ас. д-р Полина Антонова от сектор Музика Към проблемногематичен модул Дигитализиране и архивиране на културното наследство С оглед на актуалната и приоритетна стратегия на...
Виж още
7 ное 2020

Теренните видеозаписи на традиционни обреди, музика и танц в България и развоят на българската музикална фолклористика между 1954 и 1965

Автор проф. д-р Горица Найденова от сектор Музика Към проблемнотематичен модул Изкуството през периода на социализма Предложеният планов проект е (донякъде) логично продължение както на досегашната...
Виж още
7 ное 2020

Трансформации на театралната критическа рефлексия през тоталитарния режим от 1968 до 1989 г. в НРБ

Автор гл. ас. д-р Милена Михайлова от сектор Театър   Към проблемнотематичен модул Изкуството през периода на социализма „„Идентичности  и трансформации на театралната критическа рефлексия през...
Виж още
1 2 3