Настоящи

12 юли 2022

Принципи на съвременната телевизионна адаптация

Автор гл. ас. д-р Елица Гоцева-Барекова от сектор Екранни изкуства Към проблемнотематичен модул  ГЛОБАЛИЗАЦИЯ, ИЗКУСТВО, ИДЕНТИЧНОСТ   Тема на изследването   Предложената тема е естествено продължение...
Виж още
12 юли 2022

Томас Морли – A Plaine and Easie Introdvction to Practical! Mvsicke (Ясно и леко въведение в практическата музика). Превод, коментар, паралели

Автор доц. д-р Явор Генов от сектор Музика Към проблемнотематичен модул БЪЛГАРСКОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВЕН КОНТЕКСТ   Търсенето на „историческата правда“ за един...
Виж още
12 юли 2022

Религиозните песни в българската православна музика: влияния, специфика, аналози

Автор доц. д-р Стефка Венкова-Мошева от сектор Музика Към ПРОБЛЕМНОТЕМАТИЧЕН МОДУЛ БЪЛГАРСКОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВЕН КОНТЕКСТ Темата за религиозните песни, известни още...
Виж още
30 апр 2022

Месемврийските църкви в проучванията на архитект Пëтр П. Покрышкин (по материали от архивни и музейни фондове в Санкт Петербург)

Автор гл. ас. д-р Станислав Станев от сектор Изобразителни изкуства Към проблемнотематичен модул Българското културно наследство в европейски и световен контекс През юни 2016 година успях да...
Виж още
8 мар 2022

Начало на българската професионална пианистична школа до 20-те години на XX в.

Автор гл. ас. д-р Полина Антонова от сектор Музика Към проблемногематичен модул Дигитализиране и архивиране на културното наследство 1.Кратък анализ на степента на проучване на изследвания...
Виж още
8 мар 2022

Български звуци от спиралата на черните дискове (представяне на народна музика от България в комерсиални грамофонни плочи от 30-те и 40-те години на ХХ век, съхранявани в Музикално-фолклорния архив на Института за изследване на изкуствата)

Автор проф. д. н. Венцислав Димов от сектор Музика Към ПРОБЛЕМНОТЕМАТИЧЕН МОДУЛ Българското културно наследство в европейски и световен контекст Степен на проученост на изследвания обект...
Виж още
28 фев 2022

Кинокултура, изкуства и национални образи в България (КИНО.БГ). Формиране на обществената значимост на филмовата култура в периода между двете световни войни

Колективен проект, финансиран от Фонд Научни изследвания Ръководител доц. д-р Александър Донев Към проблемнотематичен модул Българското културно наследство в европейски и световен контекст Публикационната програма...
Виж още
28 яну 2022

Статуите в провинциално общество на Римска Тракия. Част II

Автор доц. д-р Марина Колева от сектор Изобразителни изкуства Към проблемнотематичен модул Българското културно наследство в европейски и световен контекст В предишния индивидуален проект започнах...
Виж още
28 яну 2022

Идеологически въздействия върху класическия оперен репертоар в България през периода 1944-1989

Автор гл. ас. д-р Емилия Жунич от сектор Музика Към проблемнотематичен модул Българското културно наследство в европейски и световен контекст Актуалност на проекта Актуалността на проекта...
Виж още
20 дек 2021

Художествени модели за естетическо възпитание в илюстрациите за деца на Нева Тузсузова, Анна Тузсузова и Мана Парпулова от втората половина на ХХ век. Културологични и обрзователни аспекти

Автор гл. ас. д-р Катерина Гаджева от сектор Изобразителни изкуства Към проблемнотематичен модул БЪЛГАРСКОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВЕН КОНТЕКСТ   През 50-те години властта...
Виж още
3 дек 2021

Кратка истария на българския театър. I част. Българският театър в контекста на европейското театрално развитие – репертоарни политики и постановъчни практики

Автор проф. д.изк. Камелия Николова от сектор Театър Към проблемнотематичен модул Българското културно наследство в европейски и световен контекст Намерението на предлагания планов проект е...
Виж още
3 ное 2021

Развитие на сценографската практика в българския театър в периода 1968 – 1989 г.

Автор гл. ас. д-р Албена Тагарева от сектор Театър Към проблемнотематичен модул Изкустното през периода на социализма Сценографската практика в българския театър продължава да бъде...
Виж още
17 сеп 2021

Националният събор на народното творчество в Копривщица – организация и провеждане

Автор гл. ас. д-р Галина Денкова от сектор Музика Срок до 17.03.2023 г. Към проблемнотематичен модул Дигитализиране и архивиране на културното наследство Националният събор на народното творчество...
Виж още
2 юли 2021

Сценични и екранни изкуства в България – научни изследвания, исторически компендиум и лаборатория

Ръководител проф. д-р Надежда Михайлова. Научен колектив: проф. д. изк. Камелия Николова, проф. д. изк. Николай Йорданов, проф. д-р Ингеборг Братоева-Даракчиева, проф. д-р Йоана Спасова-Дикова, доц....
Виж още
30 юни 2021

Църковни съдове и принадлежности от благородни метали от XVII-XIX в. в Националния църковен историко-археологически музей – София

Автор гл. ас. д-р Нона Петкова от сектор Изобразителни изкуства Към проблемнотематичен модул Българското културно наследство в европейски и световен контекст Обект на изследване в предлагания...
Виж още
1 2 3