Настоящи

3 дек 2021

Кратка истария ва българския театър. I част. Българският театър в контекста на европейското театрално развитие – репертоарни политики и постановъчни практики

Автор проф. д.изк. Камелия Николова от сектор Театър Към проблемнотематичен модул Българското културно наследство в европейски и световен контекст Намерението на предлагания планов проект е...
Виж още
3 ное 2021

Развитие на сценографската практика в българския театър в периода 1968 – 1989 г.

Автор гл. ас. д-р Албена Тагарева от сектор Театър Към проблемнотематичен модул Изкустното през периода на социализма Сценографската практика в българския театър продължава да бъде...
Виж още
2 юли 2021

Сценични и екранни изкуства в България – научни изследвания, исторически компендиум и лаборатория

Ръководител проф. д-р Надежда Михайлова. Научен колектив: проф. д. изк. Камелия Николова, проф. д. изк. Николай Йорданов, проф. д-р Ингеборг Братоева-Даракчиева, проф. д-р Йоана Спасова-Дикова, доц....
Виж още
30 юни 2021

Църковни съдове и принадлежности от благородни метали от XVII-XIX в. в Националния църковен историко-археологически музей – София

Автор гл. ас. д-р Нона Петкова от сектор Изобразителни изкуства Към проблемнотематичен модул Българското културно наследство в европейски и световен контекст Обект на изследване в предлагания...
Виж още
29 юни 2021

Руски гравюри от 18-19 векове по българските земи: разпространение и влияние

Автор чл.- кор. проф. Иванка Гергова. Към проблемнотематичен модул Българското културно наследство в европейски и световен контекст ЦЕЛ на изследването е да се издирят, документират...
Виж още
29 юни 2021

Българска музика на сцената на Международния фестивал „Софийски музикални седмици“ – репертоарни стратегии и критическа рефлексия

Автор гл. ас. д-р Диана Данова-Дамянова от сектор Музика Към ПРОБЛЕМНОТЕМАТИЧЕН МОДУЛ Българското културно наследство в европейски и световен контекст Международният фестивал „Софийски музикални седмици“...
Виж още
22 май 2021

Между сакралното и популярното: музиката в протестантските църкви в България

Автор гл. ас. д-р Михаил Луканов от сектор Музика Към ПРОБЛЕМНОТЕМАТИЧЕН МОДУЛ ГЛОБАЛИЗАЦИЯ, ИЗКУСТВО, ИДЕНТИЧНОСТ Началото на протестантското (наричано още „евангелско“) движение в България датира...
Виж още
28 яну 2021

Архитектурната скулптура в епископската базилика във Филипопол. Част II

Автор доц. д-р Ива Досева от сектор Изобразителни изкуства Към проблемнотематичен модул Българското културно наследство в европейски и световен контекст 1. Информация за степента на...
Виж още
21 дек 2020

Ранни конници. Зооморфни и растителни мотиви в апликациите за конска сбруя от V в. пр. Хр.

Автор гл. ас. д-р Руслан Стойчев от сектор Изобразителни изкуства Към проблемнотематичен модул Българското културно наследство в европейски и световен контекст Металните украшения към амуницията на коня...
Виж още
1 дек 2020

„Опусът“ на Андре Букурещлиев в контекста на Втория авангард

Автор проф. д. изк. Милена Божикова от сектор Музика Към проблемнотематичен модул Версии на модерността Продължавам работата си в посоката на съвременното музикално мислене, което...
Виж още
1 дек 2020

Двустранните литийни икони в българските колекции (ХІІІ в. – ХV в.). Типология, иконография и и стилови характеристики

Автор доц. д-р Ралица Русева от сектор Изобразителни изкуства Към проблемнотематичен модул Българското културно наследство в европейски  и световен контекст Информация на степента на проученост...
Виж още
1 дек 2020

Рецепция на представленията на китайска традиционна опера в България

Автор доц. д-р Миглена Ценова от сектор Музика Към ПРОБЛЕМНОТЕМАТИЧЕН МОДУЛ БЪЛГАРСКОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВЕН КОНТЕКСТ    Предлаганият проект се съсредоточава върху представленията...
Виж още
7 ное 2020

Теорията на Гвидо Адлер за музикалния стил. Теоретични студии върху музикалния стил и неговите принципи

Автор гл. ас. д-р Зорница Димитрова от сектор Музика Към проблемнотематичен модул Версии на модерността Теорията на водещия австрийски изследовател Гвидо Адлер, изложена в труда му...
Виж още
7 ное 2020

Вътрешноладови взаимоотношения при фолклорно-песенната орнаментика. Подстъп към въпроса за формиране на „лад в лада“ в микросредата на орнаменталния модел

Автор гл. ас. д-р Петър Керкелов от сектор Музика Към проблемнотематичен модул Българското културно наследство в европейски и световен контекст В процеса на работата по дисертационния си...
Виж още
1 2 3