Центрове

Национален научен център за опазване на културно наследство
арх. Албена Захариева, специалист
Александър Нушев, специалист
Алла Матева, специалист
Ани Янева, специалист
Атанас Грудев, програмист
Васил Влайков, специалист
Вяра Рангелова, специалист
д-р Ивайло Първанов, специалист
Любомир Ташев, специалист
д-р Мария Кумичин-Георгиева, музиколог
арх. Мая Чакърова-Тодорова, специалист
Никол Карапеева, специалист
д-р Ставри Ангелов, специалист
Станимира Уидърз, специалист
Цветана Величкова, архивист


Център за информационна, издателска и проектна дейност
Албена Накева, редактор
Анна Андреева, редактор
д-р Анна Шойлева-Чомакова, координатор проекти, ръководител
Арети Асприди, координатор събития
Даниел Нечев, дизайн и предпечат
Даниела Статулова, редактор
д. н. Елисавета Вълчинова-Чендова, специалист
Ема Ангелова, експерт международна дейност
Калоян Коравски, дизайн и предпечат
Любомир Маринчевски, дизайн и предпечат
Майа Лачева, дизайн и предпечат
Надежда Динева, координатор проекти
Петър Гълъбов, преводач
Светлана Лазарова, преводач
Тереза Бачева, редактор

Група Информационни технологии
Камен Табаков, системен администратор, ръководител
Ирена Стефанова, администратор бази данни