Центрове

Национален научен център за опазване на културно наследство
Анатоли Михайлов, координатор
Албена Захариева, специалист
Александър Нушев, специалист
Алла Матева, специалист
Ани Янева, специалист
Бистра Михайлова, специалист
Вили Михайлов, специалист
Любомир Ташев, специалист
д-р Мария Кумичин-Георгиева, специалист
Мая Чакърова, специалист
Никол Карапеева, специалист
Светла Нейкова, специалист
д-р Ставри Ангелов, специалист
Цветана Величкова, архивист


Център за информационна, издателска и проектна дейност
д-р Анна Шойлева-Чомакова, координатор проекти, ръководител
Арети Асприди, координатор събития
Галина Декова, редактор
Даниел Нечев, дизайн и предпечат
д. изк. Елисавета Вълчинова-Чендова
Калоян Коравски, дизайн и предпечат
Любомир Маринчевски, дизайн и предпечат
Майа Лачева, дизайн и предпечат
Маргарита Керпичиян, координатор разпространение
Милена Лилова, преводач
Румена Калчева, връзки с обществеността
Светла Вангелова, координатор проекти
Светлана Лазарова, преводач
Тереза Бачева, редактор

Група Информационни технологии
Камен Табаков, системен администратор, ръководител