Центрове

Национален научен център за опазване на културно наследство
Адам Иванов, специалист
арх. Албена Захариева, специалист
Александър Нушев, специалист
Алла Матева, специалист
д-р Ани Руменова, специалист
Атанас Грудев, програмист
Васил Влайков, специалист
д-р Ивайло Първанов, специалист
Любомир Ташев, специалист
д-р Мария Кумичин-Георгиева, музиколог
арх. Мая Чакърова-Тодорова, специалист
Никол Карапеева, специалис
Пролет Гюрова, специалист
д-р Ставри Ангелов, специалист
Цветана Величкова, архивист


Център за информационна, издателска и проектна дейност
Албена Накева, редактор
д-р Ани Руменова, специалист
Анна Андреева, редактор
гл. ас. д-р Анна Шойлева-Чомакова, координатор проекти
Арети Асприди, координатор разпространение
Даниел Нечев, дизайн и предпечат
Даниела Статулова, редактор
Дина Маркова, координатор проекти
Калоян Коравски, дизайн и предпечат
Любомир Маринчевски, дизайн и предпечат
Майа Лачева, дизайн и предпечат
Надежда Динева, координатор проекти
Петър Гълъбов, преводач
Светлана Лазарова, преводач
Тодорка Драганинска, специалист дигитални изкуства

Група Информационни технологии
Камен Табаков, системен администратор, ръководител
Ирена Стефанова, администратор бази данни