Организационен комитет

Модул "Старо изкуство"

Венсан Дебие (Франция)
Андреа Бабуин (Италия)
Константинос Якумис (Албания)
Ненад Макулевич (Сърбия)
Иванка Гергова и Елисавета Мусакова (България, за конференцията през 2018)