Проблеми на изкуството

ISSN: 0032 – 9371
ISSN: 2738-7852 (online)

Koritza_Problemi_na_izkustvoto

Списание „Проблеми на изкуството” е рецензирано издание на Института за изследване на изкуствата при Българската академия на науките. То е единственото в България академично научно списание в областта на изобразителните изкуства, театъра и екранните изкуства. Първият му брой влиза за печат през месец май 1968 г. и оттогава то задава научния тон в изучаването на художествените практики в България и по света. Политиката на списанието е да представя различни гледни точки, да дава трибуна на широк кръг автори – български и чуждестранни, утвърдени и млади учени, с цел адекватно и многостранно отразяване на научните търсения.

Издателската политика на списанието е насочена в посока на тематичните броеве, което е предпоставка за разглеждането на проблемите от един тематичен кръг с инструментариума и методологията на различни области на знанието. Приоритет имат новооткрити и непубликувани материали. Списанието акцентира върху изследвания, които поставят българското изкуство в контекста на Европа и Балканите.

„Проблеми на изкуството” се реферира в European Reference Index for the Humanities and Social Sciences
(ERIH PLUS)

Библиография 1968-2020

БРОЕВЕ