Новини

20 авг 2020

Излезе от печат монографията на Маргарита Куюмджиева „Ликът на Бога. Изображенията на Света Троица в православното изкуство“

Излезе от печат монографията на доц. д-р Маргарита Куюмджиева „Ликът на Бога. Изображенията на Света Троица в православното изкуство“. Монографията проследява възникването и развитието на...
Виж още
18 авг 2020

Йоана Спасова от сектор Театър е част от екипа на проект по Еразъм+ (Жан Моне) 2020

Проф. д-р Йоана Спасова-Дикова от сектор Театър на Институт за изследване на изкуствата – БАН е част от екипа на проект: „Европейският модернизъм в изпълнителските изкуства...
Виж още
3 авг 2020

ИНСТИТУТЪТ ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ИЗКУСТВАТА СКЛЮЧИ ДОГОВОР ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВО С МУЗЕЯ „СТАРИНЕН НЕСЕБЪР“

На 31.07.2020 г. директорът на Института за изследване на изкуствата подписа договор за сътрудничество с Музея „Старинен Несебър“, Бургаска област. В рамките на този договор...
Виж още
11 юни 2020

Излезе от печат книгата на Ангелина Петрова „Идеологическият диктат и Новата музика в България“

Излезе от печат книгата на проф. Ангелина Петрова „Идеологическият диктат и Новата музика в България. Щрихи върху документалното слово (1944-1969)“. Монографията изследва документалните свидетелства на...
Виж още
10 юни 2020

Конкурс за попълване на състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие

Конкурс за попълване на състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от...
Виж още
10 юни 2020

Конкурс за попълване на състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие

Конкурс за попълване на състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от...
Виж още
10 юни 2020

Конкурс за попълване на състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от ОП НОИР 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие

Конкурс за попълване на състава на екипа за изпълнение на проект № BG05M2OP001-1.001-0001 „Изграждане и развитие на център за върхови постижения „Наследство БГ“, финансиран от...
Виж още
9 юни 2020

Излезе от печат книгата на Кристина Япова: „Знанието за музиката: исторически рефлексии, филисофски перспективи“

Излезе от печат том втори на книгата на проф. Кристина Япова. ЗНАНИЕТО ЗА МУЗИКАТА. Исторически рефлексии, философски перспективи. Том 2. София: Институт за изследване на...
Виж още
5 юни 2020

Излезе от печат монографията на Михаил Луканов „Музиката на арената на българския цирк: исторически и теоретични аспекти““

Излезе от печат книгата „Музиката на арената на българския цирк: исторически и теоретични аспекти“ – монография на гл.ас. д-р Михаил Луканов, сектор Музика на Института за...
Виж още
1 2 3 14