Българско музикознание

ISSN: 0204–823X

„Българско музикознание” е единственото научно специализирано списание за музика и музикознание у нас. Започва да излиза през 1977 г. първоначално като поредица „Музикознание“, а от 1981 г. включва четири броя годишно. Материалите се публикуват след анонимно рефериране от български и чуждестранни сътрудници. Списанието съдържа статии, посветени на явления и процеси в различни сфери на българската и световната музикална култура, разглеждани с опора върху съвременни аналитични подходи. Приоритет имат материали, които разкриват нови документи, непроучвани или недостатъчно проучени явления, процеси, исторически периоди, жанрове и пр. Отделни броеве на списанието са посветени на значими теми от историята и съвременността. Сред авторите в „Българско музикознание” са както утвърдени, така и млади български и чуждестранни музиколози. Списанието разполага с утвърдена мрежа за разпространение в България и в над 40 библиотеки по света. Към списанието има подчертан интерес от читатели на различни възрасти – професионалисти, музикално обучаващи се, хуманитаристи. Списанието се представя заедно с други музикологични издания, коментира се в пресата и в електронните медии. Кратки резюмета на статиите са публикувани в рубриката „Броеве“.

Индексиране и рефериране

ERIH PLUS (European Reference Index for the Humanities)

CEEOL (Central and Eastern European Online Library)

RILM (Répertoire International de Littérature Musicale

 

Страница във Facebook.