Допълнителни специализирани
курсове за докторанти

ИНФОРМАЦИЯ
за одобрените от АС на ЦО при БАН
допълнителни специализирани курсове за докторанти

 
8.6. Институт за изследване на изкуствата
 
Тема 8.6.1. Визуална и филмова култура на Изтока (Южна, Източна и Югоизточна Азия),
лектор доц. д-р Андроника Мартонова

 
Тема 8.6.4. Българско игрално кино в едно столетие, лектор проф. д-р Ингеборг Братоева
 
Тема 8.6.5. Съвременно балканско кино – национални специфики и точки на пресичане,
лектор проф. д-р Ингеборг Братоева

 
Тема 8.6.6. Театърът в Европа в постмодерната епоха, лектор проф. д. изк. Камелия Николова
 
Тема 8.6.7. История на идеите за музиката, лектор проф. д. изк. Кристина Япова
 
Тема 8.6.8. Музиката на ХХ-ХХІ век: идеи, самосъзнание, тенденции, практика. Американски, европейски, азиатски автори, лектор проф. д. изк. Милена Божикова
 
Тема 8.6.9. Анимационното кино и филмовите хибриди, лектор проф. д-р Надежда Маринчевска
 
Тема 8.6.10. Музикална култура, естетика и образование идеи, подходи, съвременност,
лектор доц. д-р  Росица Драганова

Тема 8.6.11. Късноантично и ранновизантийско изкуство от територията на съвременна България (ІV – VІІ век), лектор доц. д-р Ива Досева

Тема 8.6.12. История на опазване на културното наследство в България, лектор доц. д-р Иван Ванев

Тема 8.6.13. Художественият живот в България (1879-1943) – факти и интерпретации, лектор проф. д-р Милена Георгиева

Тема 8.6.14. Православно изкуство на Балканите през XV-XVII век: художествени центрове и зографи, лектор доц. д-р Маргарита Куюмджиева

Тема 8.6.15. Римско изкуство от България, лектор доц. д-р Марина Колева