Конкурси

Рецензии и становища по конкурс

за заемане на академичната длъжност професор по Кинознание, киноизкуство и телевизия (теория и история на екранното изкуство), 8.4.,, за нуждите на сектор Екранни изкуства, обявен в ДВ бр. 65...
Виж още

Рецензии и становища

по конкурса за заемане на академичната длъжност доцент по Кинознание, киноизкуство и телевизия (българско документално кино), за нуждите на сектор Екранни изкуства, обявен в ДВ...
Виж още

Рецензии и становища

по конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по Изкуствознание и изобразителни изкуства (изобразително изкуство от периода на НРБ), за нуждите на сектор Изобразителни изкуства, ИГ Ново българско...
Виж още

Конкурс за заемане на академичната длъжност доцент

Институтът за изследване на изкуствата обявява конкурс за заемане на академичната длъжност доцент по Кинознание, киноизкуство и телевизия (българско документално кино), професионално направление 8.4. Театрално...
Виж още

Конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент

Институтът за изследване на изкуствата обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент по Театрознание и театрално изкуство (български театър), професионално направление 8.4. Театрално...
Виж още

Вътрешен конкурс

Институтът за изследване на изкуствата обявява вътрешен конкурс за избор на главен редактор на списание Проблеми на изкуството. В конкурса могат да участват хабилитирани учени в...
Виж още

РЕЦЕНЗИИ И СТАНОВИЩА ПО КОНКУРС

Конкурс за заемане на академичната длъжност професор по  Музикознание и музикално изкуство (музикална култура и образование), професионално направление 8.3., обявен в ДВ бр. 32 / 16.04.2021 г....
Виж още

Конкурс за заемане на академична длъжност

Институтът за изследване на изкуствата обявява конкурс за заемане на академичната длъжност главен асистент по Изкуствознание и изобразителни изкуства (възрожденско и следосвобожденско църковно изкуство), професионално направление 8.1. Теория на изкуствата,...
Виж още
1 2 3 5