Проекти с удължени срокове

Българският музикален съюз в контекста на културните процеси от първата половина на ХХ век – идеи и реализации

Автор доц. д-р Стефка Венкова-Мошева от сектор Музика Към ПРОБЛЕМНОТЕМАТИЧЕН МОДУЛ БЪЛГАРСКОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВЕН КОНТЕКСТ Работата по проекта е спряна до 30.04.2022...
Виж още

Произведения на светогорски зографи в България 1750 – 1850 г.

Автор доц. д-р Александър Куюмджиев от сектор Изобразителни изкуства Към проблемнотематичен модул Българското художествено наследство в европейски и световен контекст   Обхват – Само зографи известни...
Виж още

Опазване на културното наследство на Несебър през втората половина на ХХ век

Автор доц. д-р Иван Ванев от сектор Изобразителни изкуства Към ПРОБЛЕМНОТЕМАТИЧЕН МОДУЛ БЪЛГАРСКОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВЕН КОНТЕКСТ Темата е продължение на изследователския...
Виж още

Актьорското изкуство в България от средата на 50-те до края на 60-те години на ХХ век

Автор проф. д-р Йоана Спасова-Дикова от сектор Театър Към проблемнотематичен модул Българското културно наследство в европейски и световен контекст Една от задачите на проекта е...
Виж още

Сътворението на света и историята на Адам и Ева в късносредновековното изкуство на територията на България

Автор доц. д-р Маргарита Куюмджиева от сектор Изобразителни изкуства   Към ПРОБЛЕМНОТЕМАТИЧЕН МОДУЛ БЪЛГАРСКОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВЕН КОНТЕКСТ Обект на изследване: Обект...
Виж още

Българо-сръбски връзки през втората половина на ХV – началото на ХVI век: династията на Бранковичите и православното изкуство в България от периода

Автор гл. ас. д-р Цвета Кунева от сектор Изобразителни изкуства Към проблемнотематичен модул Българското културно наследство в европейски и световен контекст Династията на Бранковичите и значението...
Виж още

Стенописите в църквите в Добърско и в Сеславския манастир в контекста на съвременната им живопис на Балканите

Автор гл. ас. д-р Мария Колушева от сектор Изобразителни изкуства   Към проблемнотематичен модул Българското културно наследство в европейски и световен контекст 1. Кратък анализ...
Виж още

Архитектурното наследство на XX век. Глобални и регионални практики на дигитализация

Автор доц. д-р арх. Стела Ташева от сектор Изобразителни изкуства Към проблемнотематичен модул Глобализация, изкуство, идентичност   Информация на степента на проученост на изследвания обект....
Виж още
1 2