Проекти с удължени срокове

Националният събор на народното творчество в Копривщица – организация и провеждане

Автор гл. ас. д-р Галина Денкова от сектор Музика Срок до 17.03.2023 г.. Авторът е в непатена отпуска. Към проблемнотематичен модул Дигитализиране и архивиране на културното наследство...
Виж още

Ранни конници. Зооморфни и растителни мотиви в апликациите за конска сбруя от V в. пр. Хр.

Автор гл. ас. д-р Руслан Стойчев от сектор Изобразителни изкуства Към проблемнотематичен модул Българското културно наследство в европейски и световен контекст Гл. ас. д-р Руслан Стойчев ползва...
Виж още

Църковната утвар от Регионалния етнографски музей в Пловдив в контекста на развитието на златарството в Пловдив и Централна Южна България през XVIII-XIX в.

Автор гл. ас. д-р Дарина Бойкина от сектор Изобразителни изкуства Към проблемнотематичен модул Българско културно наследство в европейски и световен контекст Удължен НС, п. 2 /...
Виж още

Граматика на римската вила. Методика за триизмерна архитектурна реконструкция

Автор гл. ас. д-р арх. Димитрина Попова от сектор Изобразителни изкуства Към проблемнотематичен модул БЪЛГАРСКОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВЕН КОНТЕКСТ Степен на проученост на...
Виж още

Актьорското изкуство в България от средата на 50-те до края на 60-те години на ХХ век

Автор проф. д-р Йоана Спасова-Дикова от сектор Театър Към проблемнотематичен модул Българското културно наследство в европейски и световен контекст Работата по проекта е спряна до...
Виж още

Сътворението на света и историята на Адам и Ева в късносредновековното изкуство на територията на България

Автор доц. д-р Маргарита Куюмджиева от сектор Изобразителни изкуства Работата по проекта е спряна до 10.02.2023 г.   Към ПРОБЛЕМНОТЕМАТИЧЕН МОДУЛ БЪЛГАРСКОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В ЕВРОПЕЙСКИ...
Виж още
1 2