Проекти с удължени срокове

Националният събор на народното творчество в Копривщица – организация и провеждане

Автор гл. ас. д-р Галина Денкова от сектор Музика Срок до 17.03.2023 г.. Авторът е в непатена отпуска. Към проблемнотематичен модул Дигитализиране и архивиране на културното наследство...
Виж още

Църковната утвар от Регионалния етнографски музей в Пловдив в контекста на развитието на златарството в Пловдив и Централна Южна България през XVIII-XIX в.

Автор гл. ас. д-р Дарина Бойкина от сектор Изобразителни изкуства Към проблемнотематичен модул Българско културно наследство в европейски и световен контекст Удължен НС, п. 2 /...
Виж още

Граматика на римската вила. Методика за триизмерна архитектурна реконструкция

Автор гл. ас. д-р арх. Димитрина Попова от сектор Изобразителни изкуства Към проблемнотематичен модул БЪЛГАРСКОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВЕН КОНТЕКСТ Степен на проученост на...
Виж още

Сътворението на света и историята на Адам и Ева в късносредновековното изкуство на територията на България

Автор доц. д-р Маргарита Куюмджиева от сектор Изобразителни изкуства Работата по проекта е спряна до 10.02.2023 г.   Към ПРОБЛЕМНОТЕМАТИЧЕН МОДУЛ БЪЛГАРСКОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В ЕВРОПЕЙСКИ...
Виж още

Българо-сръбски връзки през втората половина на ХV – началото на ХVI век: династията на Бранковичите и православното изкуство в България от периода

Автор гл. ас. д-р Цвета Кунева от сектор Изобразителни изкуства Работата по проекта е спряна до 10.02.2023 г. Към проблемнотематичен модул Българското културно наследство в европейски и...
Виж още

Стенописите в църквите в Добърско и в Сеславския манастир в контекста на съвременната им живопис на Балканите

Автор гл. ас. д-р Мария Колушева от сектор Изобразителни изкуства Работата по проекта е спряна до 10.02.2023 г. Към проблемнотематичен модул Българското културно наследство в европейски...
Виж още

Румънска нова вълна и ново българско кино – културни взаимодействия в посттоталитарен контекст

Автор проф. д-р Ингеборг Братоева-Даракчиева от сектор Екранни изкуства Нов срок 30.06.2023 г. Към проблемнотематичен модул Глобализация, изкуство, идентичност 1. Състояние на проучванията на изследвания...
Виж още
1 2