Проекти с удължени срокове

Ранни конници. Зооморфни и растителни мотиви в апликациите за конска сбруя от V в. пр. Хр.

Автор гл. ас. д-р Руслан Стойчев от сектор Изобразителни изкуства Към проблемнотематичен модул Българското културно наследство в европейски и световен контекст Гл. ас. д-р Руслан Стойчев ползва...
Виж още

Теренните видеозаписи на традиционни обреди, музика и танц в България и развоят на българската музикална фолклористика между 1954 и 1965

Автор проф. д-р Горица Найденова от сектор Музика Удължен НС, п. 4 / 19.05.2023 г. с 6 месеца, до 30.04.2025 г. Към проблемнотематичен модул Изкуството през...
Виж още

Граматика на римската вила. Методика за триизмерна архитектурна реконструкция

Автор гл. ас. д-р арх. Димитрина Попова от сектор Изобразителни изкуства Към проблемнотематичен модул БЪЛГАРСКОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В ЕВРОПЕЙСКИ И СВЕТОВЕН КОНТЕКСТ Степен на проученост на...
Виж още

Актьорското изкуство в България от средата на 50-те до края на 60-те години на ХХ век

Автор проф. д-р Йоана Спасова-Дикова от сектор Театър Към проблемнотематичен модул Българското културно наследство в европейски и световен контекст Работата по проекта е спряна до...
Виж още

Сътворението на света и историята на Адам и Ева в късносредновековното изкуство на територията на България

Автор доц. д-р Маргарита Куюмджиева от сектор Изобразителни изкуства Работата по проекта е спряна до 10.12.2023 г.   Към ПРОБЛЕМНОТЕМАТИЧЕН МОДУЛ БЪЛГАРСКОТО КУЛТУРНО НАСЛЕДСТВО В ЕВРОПЕЙСКИ...
Виж още

Българо-сръбски връзки през втората половина на ХV – началото на ХVI век: династията на Бранковичите и православното изкуство в България от периода

Автор гл. ас. д-р Цвета Кунева от сектор Изобразителни изкуства Работата по проекта е спряна до 10.12.2023 г. Към проблемнотематичен модул Българското културно наследство в европейски и...
Виж още

Стенописите в църквите в Добърско и в Сеславския манастир в контекста на съвременната им живопис на Балканите

Автор гл. ас. д-р Мария Колушева от сектор Изобразителни изкуства Работата по проекта е спряна до 10.12.2023 г. Към проблемнотематичен модул Българското културно наследство в европейски...
Виж още

Румънска нова вълна и ново българско кино – културни взаимодействия в посттоталитарен контекст

Автор проф. д-р Ингеборг Братоева-Даракчиева от сектор Екранни изкуства Нов срок 30.06.2023 г. Към проблемнотематичен модул Глобализация, изкуство, идентичност 1. Състояние на проучванията на изследвания...
Виж още