Без финансов ангажимент от ИИИзк по процедурата за защита

Докторанти, отчислени с право на защита, изгубили право за платена от ИИИзк процедура

​Година на отчисляване 2021
Мария Маркова Габарова
Янчо Георгиев Михайлов

​Година на отчисляване 2018
Петър Русев Дундаков

Година на отчисляване 2017
Златина Илиева Антова, напуснала по собствено желание
Росица Драгомирова Илиева
арх. Христо Николаев Тонев

Година на отчисляване 2016
Зорница Христова Манова
Светлана Жак Авдала

Година на отчисляване 2015
Павлина Брайкова Дублекова
арх. Георги Илиев Кафелов

Година на отчисляване 2014
Зорница Миленова Миланова-Великова
Илиян Симеонов Юручки
арх. Климент Иванов Иванов, напуснал по собствено желание
Миглена Милотинова Милчова
арх. Милена Стефчова Каменова
арх. Миломир Пенчев Богданов

Година на отчисляване 2013
Ели Николаева Тодорова
Мария Иванова Владимирова-Каргиотаки
арх. Румен Стоилов Донев, напуснал по собствено желание

Година на отчисляване 2012
Даниела Милкова Радева
арх. Делчо Георгиев Делчев

Година на отчисляване 2011
Ваня Тошкова Петкова
арх. Живко Стилиянов Железов
арх. Миглена Василева Набоко
арх. Петкана Георгиева Бакалова
арх. Петър Владимиров Петров
арх. Радомир Данаилов Данков
арх. Юмико Хаясака, напуснала по собствено желание

Година на отчисляване 2010
Руен Руенов Боналов, починал
Румяна Колева Сиромахова-Георгиева

Година на отчисляване 2009
Александър Борислав Нушев
Александър Филипов Спасов
Десислава Атанасова Димова
Нона Кръстева Петкова
Петър Илиев Иванов

 Година на отчисляване 2008
Георги Красимиров Линков
Дора Василева Илиева
Янко Божков Маринов

Година на отчисляване 2007
Вероника Димова Ценкова
Станислава Георгиева Георгиева
Хюсеин Шефкиев Хасанов