Екранни изкуства

Сектор Екранни изкуства е създаден през 1973 г. с основен предмет на научна дейност: кинознание и медиазнание, история и теория на аудиовизуалните изкуства – кино, телевизия, видео, история и теория на средствата за масова комуникация, съвременни технологии в аудиовизуалните изкуства, документация и информационни фондове за екранните изкуства в България. Обектите на научно изследване в сферата на кинознанието и медиазнанието са сред най-динамично развиващите се сфери в съвременното общество и са неразделна част от актуалните културни процеси.

Изследователите от сектор Екранни изкуства са членове на световни професионални организации и институции като FIPRESCI (Международната организация на филмовите критици), Society of Animation Studies (със седалище в Калифорния – САЩ), Европейски център за култура (със седалище в Женева) и др. Десетки студии и монографични изследвания на сътрудниците от сектора са излезли у нас и в чужбина през последните години.

Ръководител на сектор Екранни изкуства е доц. д-р Деян Статулов..

Изследователски групи

Екранни изкуства