Крайни срокове

Модул "Ново изкуство"

15.04. оповестяване на темата на конференцията за следващата година;
30.05. разпращане на индивидуални покани за участие;
01.09. подаване на документи за участие: заглавие на предлагания доклад; резюме на доклада (до 1 стр.); научно CV Scientific Biography; препоръка от утвърден учен (при отсъствие на лична покана);
15.10. информиране на кандидатите относно решението на Организационния комитет за тяхното участие;
30.10. – 31.12. кандидатстване за финансиране на конференцията;
01.03. изготвяне на окончателна програма на конференцията и уведомяване на участниците относно програмата и евентуалното поемане на някои от разноските на чуждестранните участници;
01.09. изпращане на подготвените според условията за публикация текстове*;
01.10. информиране на депозиралите текстове за резултата от double-blind peer review process;
01.12. получаване на първи коректури на успешно преминалите през тройна проверка текстове.
 
* В зависимост от решението на Организационния комитет, подготвянето на текстовете за печат може да бъде изтеглено преди самата конференция.