Изобразителни изкуства

Сектор Изобразителни изкуства води началото си от 1948 г., когато група академици поставят началото на Институт за изобразително изкуство: акад. Иван Лазаров, акад. Стефан Иванов, акад. Николай Райнов и акад. Александър Божинов. През 50-те години научните изследвания са съсредоточени основно върху историята и теорията на българското изобразително изкуство. Сътрудници са едни от най-изтъкнатите имена в българското изкуствознание. По-късно полето на научните проучвания се разширява и в Института за изкуствознание вече работят историци и критици на изкуството от различните му периоди: Античност, Средновековие, Възраждане, Съвременно изкуство.

Сектор Изобразителни изкуства обединява три изследователски групи: Старо изкуство, Средновековно и Възрожденско изкуство, Ново българско изкуство.
Ръководител на сектор Изобразителни изкуства е чл.- кор. проф. Иванка Гергова.

 

Изследователски групи

Старо изкуство
Средновековно и възрожденско изкуство
Ново българско изкуство