Общо събрание на учените

Председател
проф. д. н. Камелия Николова

чл.- кор. проф. Иванка Гергова
проф. д. н. Емануел Мутафов
проф. д. н. Кристина Япова
проф. д. н. Николай Йорданов
проф. д-р Андроника Мартонова
проф. д-р Горица Найденова-Йосифова
проф. д-р Ингеборг Братоева-Даракчиева
проф. д-р Йоана Спасова-Дикова
проф. д-р Милена Георгиева
проф. д-р Росица Драганова
доц. д. н. Александър Донев
доц. д. н. Александър Куюмджиев
доц. д-р Деян Статулов
доц. д-р Ива Досева
доц. д-р Иван Ванев
доц. д-р Катерина Гаджева
доц. д-р Маргарита Куюмджиева
доц. д-р Марина Колева
доц. д-р Миглена Ценова
доц. д-р Михаил Луканов
доц. д-р Ралица Русева
доц. д-р Румяна Николова
доц. д-р Стефка Венкова-Мошева
доц. д-р Теодора Стоилова-Дончева
доц. д-р Явор Генов
гл. ас. д-р Албена Тагарева
гл. ас. д-р Анджела Гоцис
гл. ас. д-р Анна Шойлева-Чомакова
гл. ас. д-р Веселина Йончева
гл. ас. д-р Галина Денкова
гл. ас. д-р Дарина Бойкина
гл ас. д-р Диана Данова-Дамянова
гл. ас. д-р арх. Димитрина Попова
гл. ас. д-р Елица Гоцева-Барекова
гл. ас. д-р Емилия Жунич
гл. ас. д-р Зорница Димитрова
гл. ас. д-р Йосиф Аструков
гл. ас. д-р Майя Захариева
гл. ас. д-р Мария Колушева
гл. ас. д-р Мария Митева
гл. ас. д-р Милена Михайлова
гл. ас. д-р Наташа Ноева
гл. ас. д-р Нона Петкова
гл. ас. д-р Петър Денчев
гл. ас. д-р Полина Антонова
гл- ас. д-р Румяна Маргаритова
гл. ас. д-р Руслан Стойчев
гл. ас. д-р Станимира Уидърз
гл. ас. д-р Станислав Станев
гл. ас. д-р Тереза Бачева
гл. ас. д-р Цвета Кунева